EMAIL US AT mtdaiphu@gmail.com
CALL US NOW 0909 210 925 | 028 6660 4779

Văn Bản Pháp Lý Bảo Vệ Môi Trường

VĂN BẢN PHÁP LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN PHÁP LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2021 và thay đổi lần 3 ngày 25 tháng 06 năm 2021 với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn môi trường và thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường.

Bạn là chủ đầu tư, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phép môi trường? Dự án của bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành và bạn đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường (BVMT)? Bạn đang tìm đơn vị hỗ trợ tư vấn lập báo cáo hoàn thành công tác BVMT? Đừng lo, Môi trường Đại Phú sẽ hỗ trợ tất tần tật mọi vấn đề trên của doanh nghiệp bạn.

Đối tượng thực hiện báo cáo
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

Điều kiện thực hiện báo cáo
Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt
Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành
Quy định về lập Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?
Các dự án thuộc cột (4) Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trước khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm trong vòng 30 ngày, phải thực hiện Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nộp cho Cơ quan phê duyệt ĐTM. Đối với các dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện Báo cáo thì phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường, sau đó thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt Báo cáo ĐTM.

Căn cứ thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình BVMT?
Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định 40/2019/NĐ-CP;3
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT;
Quyết định phê duyệt ĐTM.

Hồ sơ cần thiết phải có để lập Báo cáo hoàn thành công trình BVMT?
Giấy chứng nhận đầu tư;
Giấy đăng ký kinh doanh;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thay thế bằng: Hợp đồng thuê đất;
Quyết định phê duyệt ĐTM;
Thông báo công trình xử lý chất thải đủ điều kiện vận hành thử nghiệm;
Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm;
Thông báo kết quả kiểm tra giai đoạn vận hành thử nghiệm;
Bộ kết quả quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm;
Bộ hồ sơ hoàn công các công trình xử lý chất thải bao gồm: thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ chi tiết, CO/CQ của thiết bị.
Hợp đồng thu gom xử lý nước thải (nếu dự án nằm trong KCN), các hợp đồng về thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại;
Hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải/ nước thải tự động, liên tục.

Nếu quý khách cần tư vấn các loại hồ sơ môi trường cần thiết như lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép khi thác nguồn nước ngầm, nước mặt, báo cáo giám sát môi trường hay sổ chủ nguồn thải, có thể liên hệ Môi trường Đại Phú để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Đăng Ký Hỗ Trợ Và Tư Vấn

    Tên Khách Hàng

    Email

    Số Điện Thoại

    Nội Dung