EMAIL US AT mtdaiphu@gmail.com
CALL US NOW 0909 210 925 | 028 6660 4779

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng qua các dịch vụ và các dự án đã thực hiện. Chúng tôi luôn luôn mang tới cho khách hàng một sự phục vụ chân thành, chúng tôi hiểu rằng để có thể đảm bảo chất lượng các dịch vụ đòi hỏi mọi thành viên phải liên tục học hỏi tích lũy kinh nghiệm và phát triển vững chắc năng lực chuyên môn. Tư vấn môi trường Đại Phú sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất các vấn đề về môi trường mà doanh nghiệp đang cần phải giải quyết.
quan-trac-moi-trung-dai-phu
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Giám sát dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục; đánh giá kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo và so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; theo dõi, kiểm tra việc khắc phục trong các trường hợp: dữ liệu quan trắc bị gián đoạn; phát hiện thông số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định

quan-trac-moi-truong-1
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải của dự án; tổng hợp, đánh giá các số liệu quan trắc chất thải và lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm cả công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

phan-tich-thi-nghiem-img-3
DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường là một trong các phòng thí nghiệm của Viện Môi Trường & Tài Nguyên với nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất.

gim-sat-moi-truong-1
DỊCH VỤ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Bạn là chủ đầu tư, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phép môi trường? Dự án của bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành và bạn đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường (BVMT)? Bạn đang tìm đơn vị hỗ trợ tư vấn lập báo cáo hoàn thành công tác BVMT? Đừng lo, Môi trường Đại Phú sẽ hỗ trợ nhanh chóng mọi vấn đề trên của doanh nghiệp bạn.