EMAIL US AT mtdaiphu@gmail.com
CALL US NOW 0909 210 925 | 028 6660 4779

Giới Thiệu

Về Chúng Tôi

HỒ SƠ NĂNG LỰC
HỒ SƠ NĂNG LỰC

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú được thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2021 và thay đổi lần 3 ngày 25 tháng 06 năm 2021 với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn môi trường và thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường.

Xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng qua các dịch vụ và các dự án đã thực hiện. Chúng tôi luôn luôn mang tới cho khách hàng một sự phục vụ chân thành. Chúng tôi hiểu rằng để có thể đảm bảo chất lượng các dịch vụ đòi hỏi mọi thành viên phải liên tục học hỏi tích lũy kinh nghiệm và phát triển vững chắc năng lực chuyên môn. Chúng tôi sẽ hổ trợ doanh nghiệp thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất các vấn đề về môi trường mà doanh nghiệp đang cần phải giải quyết.

Kim chỉ nam để hành động của chúng tôi là mang lại giá trị thực cho cuộc sống, mang lại điều tốt nhất cho khách hàng thông qua một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm đó cũng là sứ mệnh của Môi trường Đại Phú chúng tôi.

Phòng thí nghiệm của chúng tôi đạt chuẩn về ISO 17025:2017 và đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc Vimcerts.

Sự ra đời của chúng tôi là một trong những nhân tố góp phần tích cực vào thành tựu phát triển của nhiều doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN

NĂNG LỰC THỰC HIỆN

Phân tích mẫu môi trường

Khí, nước, đất, bùn và trầm tích và thủy sinh.

Khảo sát, quan trắc môi trường

Môi trường lao động, môi trường tự nhiên, khí thải tại nguồn, nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước cấp, đất, bùn, trầm tích và đánh giá mật độ động thực vật phiêu sinh.

Tham gia dự án

Các dự án vốn ADB, JICA, WB,…và các dự án, đề tài của Nhà nước về lĩnh vực môi trường.

Tư vấn thủ tục môi trường

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi
trường (ĐTM), báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động. Lập Hồ sơ xin cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, hồ sơ xin cấp, gia hạn phép xả nước thải vào nguồn nước.

Lĩnh vực khác

Tư vấn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tư vấn thiết kế, xây dựng và lắp đặt công trình xử lý khí thải, nước thải và nước cấp. Các dự án, chương trình vì cộng đồng.

MISSION

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

STT Lĩnh vực hoạt động Hình ảnh minh họa
1 LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
1. Không khí xung quanh và môi trường lao động
2. Khí thải tại nguồn
3. Nước thải
4. Nước mặt, nước ngầm, nước cấp
5. Đất, bùn thải, trầm tích
6. Sinh thái (Động vật đáy, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
2 TƯ VẤN HỒ SƠ HOÀN THÀNH Thực hiện theo Nghị Định số: 40/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
3 LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
4

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ
5 DỊCH VỤ KHÁC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

 

Nếu quý khách cần tư vấn các loại hồ sơ môi trường cần thiết như lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép khi thác nguồn nước ngầm, nước mặt, báo cáo giám sát môi trường hay sổ chủ nguồn thải, có thể liên hệ Môi trường Đại Phú để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đăng Ký Hỗ Trợ Và Tư Vấn

    Tên Khách Hàng

    Email

    Số Điện Thoại

    Nội Dung